Τι σημαίνει Βιολογικό


Ενδιαφέρον για το περιβάλλον
Μείωση της ρύπανσης και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
Διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, της βιοποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας και της ευζωίας των ζώων
Παραγωγή και μεταποίηση με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον (μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού, αποφυγή χρήσης λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων για λιγότερη μόλυνση).
Κοινωνική δικαιοσύνη
Διασφάλιση μεγαλύτερου εισοδήματος στους παραγωγούς
Ενίσχυση της διατροφικής ασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Βελτίωση της διατροφικής ποιότητας του τροφίμου
Αποκλεισμός από την αλυσίδα των ΓΤΟ (Οργανισμός Γενετικά Τροποποιημένων) και προϊόντων νανοτεχνολογίας
Καλύτερη διατροφική ποιότητα και οργανοληπτικές ιδιότητες των βιολογικών προϊόντων σε σχέση με τα συμβατικά.

Τι κάνει ένα προϊόν βιολογικό?

Για να πιστοποιηθεί ως βιολογικό ένα προϊόν, πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον κατά 95% από πιστοποιημένα βιολογικά συστατικά και αυτό ισχύει και για το βρεφικό γάλα: εκτός από το κύριο συστατικό, το φρέσκο αγελαδινό γάλα, βιολογικά πρέπει να είναι και τα Φυτικά έλαια, οι μαλτοδεξτρίνες και η Λακτόζη.

Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι ένα προϊόν είναι βιολογικό μόνο αν φέρει το ευρωπαϊκό σήμα, το οποίο είναι το μόνο επίσημο σήμα που διασφαλίζει τους αναγκαίους ελέγχους της μεθόδου παραγωγής.


Τι κάνει ένα γάλα βιολογικό?

Πρέπει να προέρχεται μόνο από επιλεγμένες, πιστοποιημένες και ελεγμένες βιολογικές εκμεταλλεύσεις:

ΤΟΠΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ της περιοχής, που είναι πιο ανθεκτικές από τις επιλεγμένες.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ με κοπριά και όχι με χημικά λιπάσματα. Αμειψισπορά που εγγυάται τη γονιμότητα του εδάφους και περιορίζει τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ για τη διατροφή των ζώων, παραγόμενα αποκλειστικά από την εταιρεία (>50%) ή από βιολογικές εκμεταλλεύσεις της ίδιας περιφέρειας, χωρίς χρήση χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων. Δεν χρησιμοποιούνται ζωάλευρα (υπεύθυνα για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και το σύνδρομο των τρελών αγελάδων) ή τροφές από ΓΤΟ. Απαγορεύονται οι αυξητικές ορμόνες.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ: κάθε ζώο βόσκει ελεύθερο σε προκαθορισμένες εκτάσεις (ο αριθμός των ζώων εξαρτάται από τη διαθέσιμη έκταση).
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ γιατί στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται μόνο για θεραπεία και απαγορεύεται η προληπτική χορήγησή τους.